(90) 312 472 63 73

Hizmetlerimiz-

ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ

"Enerjiyi Sizinle Birlikte Şekillendiriyoruz."

Termik Santraller

 • Uygun Simülasyon Yazılımlarında Statik ve Dinamik Şebeke Modeli Oluşturma
 • Şebeke Planlaması
 • Elektrik Üretim Santrallerinin İletim Şebekesine Bağlantı Analizleri
 • Lisans Öncesi Saha Çalışmalarının Yapılması
 • Ön Fizibilite ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
 • Uluslararası Bankalardan Kabul Gören “Bankable Fizibilite Raporu”nun Hazırlanması
 • Finans Süreçlerinde Danışmanlık
 • Lisans Öncesi Süreçlerin Yönetilmesi
 • Proje Yönetim Hizmetleri
 • Temel Mühendislik ve Dizayn Hizmetleri (Elektrik, İnşaat ve Mekanik Projelerin Çizilmesi)
 • Proje Ön Onay ve Onay Dosyalarının Hazırlanması (ETKB / TEDAŞ’a Onaylatılması)
 • Teknik ve İdari Şartnamelerin Hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Hizmetleri
 • Süpervizörlük Hizmetleri
 • Ulusal ve Uluslararası Standartlara Göre Denetim ve Kontrollük Hizmetleri
 • Santralin Geçici Kabul Organizasyonun Yapılması Konusunda Teknik Danışmanlık
 • Performans Testleri
 • Güç Sistem Dengeleyici (PSS) Ayar Çalışmaları ve Devreye Alma Testleri
 • Röle Koordinasyon Çalışmaları
 • Matematiksel Modelleme ve Modellerin Saha Testleri ile Doğrulanması
 • Kısa Devre Analizleri
 • Due- Diligence Raporlarının Hazırlanması
Beştepe Enerji