(90) 312 472 63 73

Hizmetlerimiz-

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ (GES)

"Enerjiyi Sizinle Birlikte Şekillendiriyoruz."

Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri

 • Proje Geliştirme Faaliyetleri
 • Ön Fizibilite ve Fizibilite Raporunun Hazırlanması (Teknik ve Finansal Analizlerin Yapılması)
 • Uluslararası Bankalar İçin Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
 • Projenin Şebekeye Bağlanabilirlik Analizlerinin İncelenmesi ( Enerji İletim Hattına Olan Uzaklığı vb.)
 • Teknoloji ve Ekipman Seçimi Konusunda Danışmanlık
 • TEİAŞ İhale Sürecine Hazırlık Aşamasında Teknik ve Finansal Konularda Danışmanlık
 • Elektrik ve İnşaat Projelerinin Hazırlanması ve Onaylatılması
 • Harita ve Etüt Hizmetleri, Teknik ve İdari Şartnamelerin Ulusal ve Uluslararası Standartlara Göre Hazırlanması
 • Lisans/Lisanssız Enerji Üretim Santrallerinin İzin ve Takip Sürecinin Yönetilmesi
 • Finansman Danışmanlığı

 • Denetim Faaliyetleri

  • Onaylanan Dizayn Projelerinin Sahada Uygunluğunun Kontrol Edilmesi
  • Proje Yönetimi ve Takibinin Yapılması
  • Fabrika Kabul Testlerinde (FAT) Refakat Edilmesi
  • Santralin Devreye Alma Sürecinde Teknik Danışmanlık Hizmetleri
  • EN 62446: Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistemler – Sistem Dokümantasyonu, Devreye Alma Deneyleri ve Muayene İçin Asgari Kurallar” Standardına Göre PV Sistemlerin Denetimi ve Sertifikalandırılması
  • Sahada PV Sistemler İçin Opsiyonel Testler (  I-V Testleri, Spot-check testler, Performans Testleri, Termal Kamera ile Denetim vb.)
Beştepe Enerji